Рецензування

Рецензування статей

Процес рецензування статей, поданих до друку в збірнику наукових праць «Наукові нотатки», проходить у два етапи.

Перший етап – подана стаття має супроводжуватися рецензією від провідного вченого за науковим спрямуванням статті.

На другому етапі редакція забезпечує незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за подібною тематикою, та надсилає авторам зауваження й рекомендації рецензентів. Автори вносять необхідні зміни в статтю, а у випадку, коли не згідні із зауваженнями рецензента, дають обґрунтування. Після остаточного узгодження тексту статті авторами і рецензентами редколегія дає дозвіл на друк статті. Затверджена до публікації стаття опрацьовується технічним редактором. Незначні виправлення стилістичного, орфографічного, технічного характеру, які не впливають на зміст статті, редактор вносить без узгодження з автором.

Рецензії зберігаються в редакції не менше трьох років.

Рецензент оцінює статтю за такими критеріями:

  1. Чи тема статті є актуальною і має науковий інтерес для аудиторії збірника?
  2. Чи містить стаття оригінальні дослідження?
  3. Чи є методологія та трактування досліджень доречними та правильно застосованими?
  4. Чи точно відображає назва статті її зміст?
  5. Чи точно визначені цілі статті у вступі?
  6. Чи чітко та стисло написана стаття і чи добре вона структурована?
  7. Чи містить стаття достатню кількість відповідних посилань на літературні джерела?
  8. Чи містяться у статті якісні необхідні таблиці та рисунки?
  9. Чи достатньо відображені в анотації цілі, методи та результати статті?
  10. Чи чітко наведені основні результати та внесок дослідників у висновку до статті?