Мета і проблематика

Політика (мета та завдання) збірника наукових праць полягає у розширенні комунікативного та інформаційного поля для публікування результатів наукових досліджень за науковими спеціальностями:

131 Прикладна механіка;

132 Матеріалознавство;

133 Галузеве машинобудування;

105 Прикладна фізика та наноматеріали.