Публікаційна етика

Редакційна політика збірника

Редакційна політика збірника наукових праць «Наукові нотатки» базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Редакція збірника дотримується принципів академічної доброчесності. Підставами для відхилення статті до публікації є порушення авторами публікацій принципів академічної доброчесності, передбачених законами України.

Редакція збірника не публікує матеріалів, які не містять нових наукових результатів, і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними.

Редакція збірника приймає рішення про публікацію поданих статей, яке ґрунтується на їх науковій новизні та висновках рецензентів, а також керуючись тематичною спрямованістю збірника.

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у збірнику. Оригінальність, коректура рукописів і помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Рішення рецензентів є вирішальним для публікації статті у збірнику.