Збірник зареєстрований Державною реєстраційною службою України (свідоцтво серія КВ, № 15901-4373ПР від 13.11.2019 р.). Збірнику присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN 24-15-39-66.

Рік заснування:

1993

Проблематика:

проблеми матеріалознавства, прикладної механіки, галузевого машинобудування, прикладної фізики та наноматеріалів, прикладної математики, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Періодичність:

2 рази на рік

ISSN:

24-15-39-66

Свідоцтво про державну

реєстрацію:

КВ №15901-4373ПР від 13.11.2019 р.

Фахова реєстрація у ДАК України:

Включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки» за науковими спеціальностями: 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 131 Прикладна механіка; 132 Матеріалознавство; 133 Галузеве машинобудування – від 24.09.2020 р., Наказ МОН України № 1188 та за науковими спеціальностями 113 Прикладна математика, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – від 26.11.2020 р., Наказ МОН України № 1471.

Галузь знань:

Технічні науки

Мова видання:

Українська, російська, англійська

Засновник:

Луцький національний технічний університет

Головний редактор:

Рудь Віктор Дмитрович, доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Шимчук Сергій Петрович, кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний секретар:

Клименко Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент

Адреса редакції:

вул. Львівська 75, Луцьк. Волинська обл., Україна 43018

тел. (0332) 26-25-19, Е-mail: naukovi_notatki@lutsk-ntu.com.ua

Офіційний сайт журналу:

http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky