ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МОНОКРИСТАЛАХ З НЕОДНОРІДНИМ РОЗПОДІЛОМ ДОМІШОК

  • Ю.В. Коваль
  • Л.В. Ящинський
  • С.А. Федосов
  • Д.А. Захарчук
  • Л.І. Панасюк
Ключові слова: шаруваті періодичні неоднорідності, антимонід кадмію, освітлення, рухливість, ефект перемикання, ефект Холла

Анотація

Досліджено вплив неоднорідностей в розподілі легуючої домішки телуру на кінетичні ефекти в
монокристалах антимоніду кадмію. Відмічено, що наявність шаруватих періодичних неоднорідностей вздовж осі
росту кристалу зумовлює утворення внутрішніх електричних полів між шарами росту. Виявлено, що при
освітленні в зразках, вирізаних паралельно осі росту кристалу, значно зростають значення рухливості та
середньої транспортної довжини вільного пробігу носіїв заряду

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті