ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ БІОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КРОХМАЛЬНОГО В’ЯЖУЧОГО

  • В.П. Кашицький
  • О.Л. Садова
  • П.П. Савчук
  • В.М. Малець
  • В.С. Мазурок
  • С.В. Мисковець
Ключові слова: крохмаль, розчин глютину, модифікатор, деревне борошно, пресування, композиція, дефекти структури

Анотація

В статті визначено оптимальний вміст композиції в прес-формі, що дозволило отримати біокомпозитні
зразки циліндричної форми без розшарувань та дефектів структури за рахунок прикладання
одновісногонавантаження стиснення.Досліджено вплив деревного борошна на в’язкість композиційна основі
крохмального гелюта визначено оптимальний вміст водного розчину глютину в композиції, що забезпечило
підвищення твердості біокомпозитних матеріалів.Розроблено технологію отриманнякрохмального гелю та
водного розчину глютину, а також оптимізовано режим формування біокомпозитів під впливом термомеханічної
обробки з наступною термічною обробкою біокомпозитних зразків, що забезпечило формуваннящільної та
однорідноїструктури біокомпозитів.

Опубліковано
2021-09-17
Розділ
Статті