БУДОВА ТА КОНФІГУРАЦІЯ ОПТИЧНОЇ ЛАЗЕРНОЇ СИСТЕМИ

  • В.Я. Павленко
Ключові слова: оптична лазерна система, будова, конфігурація, резонатор, середовище, випромінювання

Анотація

У статті розкрито поняття лазера, історію виникнення та основні концепції квантових генераторів.
Вилучені головні компоненти необхідні для належного функціонування лазерів та у вигляді таблиці запропоновано
опис їх функцій та приклади застосування. Здійснено розкриття будови оптичної лазерної систем, яка у своєму
складі має джерело енергії, робоче тіло пристрою та систему дзеркал («оптичний резонатор»). Підкреслено, що
випромінювання лазера може бути неперервним, з постійною напругою, або імпульсним, що досягає гранично
високих показників напруги. Фундаментальною основою лазера виступають: система накачування, лазерний
активний елемент та оптичний резонатор. Наголошено, що оптичний резонатор це система відображаючих,
заломлюючих, фокусуючих і інших оптичних елементів, в просторі між якими можуть порушуватися хвилі
оптичного діапазону. Запропоновано схематично структуру оптичної лазерної системи та описано процес
взаємодії усіх складових. Обґрунтовується, що лазер перетворює енергію низької якості в когерентне
випромінювання, тобто у гранично високоякісну форму енергії, або, використовуючи терміни термодинаміки,
можна сказати наступне: енергія накачування, що має низьку температуру і високу ентропію, перетворюється в
лазерне випромінювання з винятково високою еквівалентною температурою і гранично низькою ентропією.
Наголошено, що виконання умов посилення лазерного випромінювання при наявності позитивного зворотного
зв'язку через оптичний резонатор дає необхідні енергетичні передумови для само генерації випромінювання.
Наведено математичний аспект формування синтезу оптично-лазерної системи на основі лазерного активного
елементу. Зазначено, що забезпечення малих спотворень розподілу поля вихідного лазерного пучка, як основної
властивості оптичної лазерної системи, характеризує якість реальної оптичної лазерної системи, з якою вона
формує лазерний пучок у порівнянні з ідеальним перетворенням вихідного лазерного пучка.

Опубліковано
2021-09-03
Розділ
Статті