ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОГО ДЕФЕКТОСКОПУ, ЯК ОДНОГО З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ

  • О.С. Білевська
Ключові слова: цифровий дефектоскоп, метод, контроль, дефект, виробництво, якість, ультразвук, неоднорідність, тріщина

Анотація

У статті проведено дослідження застосування цифрового дефектоскопу, як одного з найперспективніших
методів контролю. Розкрито принципи та методи проведення ультразвукової дефектоскопії. Описано основні
компоненти та складові, які беруть участь у здійсненні контролю. Розподіл та механізм впливу звукової хвилі на
об’єкт, що підлягає контролю наведено із відокремленням математичної складової, описано фізичний аспект який
є фундаментальною основою сучасної цифрової ультразвукової дефектоскопії. Наведено детальний опис звукових
хвиль, що використовуються у цифровій дефектоскопії. Підкреслено, що відстань, яку пройде хвиля даної частоти
і рівня енергії, залежить від матеріалу, з якого вона поширюється. А до факторів, які визначають відстань, на яку
звукова хвиля буде проходити в певному середовищі віднесено поширення променя, загасання і розсіювання.
Описано структурну складову ультразвукового дефектоскопу, який складається з ультразвукового генератора /
приймача, апаратного та програмного забезпечення для захоплення, а також проведення аналізу сигналів, дисплей
форми сигналу і модуль реєстрації даних. Наведено та обґрунтовано сферу застосування всіх типів
ультразвукових перетворювачів, використовуваних в додатках для виявлення дефектів. Поетапно розкрито
методологію реалізації ультразвукової дефектоскопії. Наголошено, що у деяких спеціалізованих випадках
тестування виконується в режимі наскрізної передачі, коли звукова енергія проходить між двома
перетворювачами, розташованими на протилежних сторонах випробувального зразка. Визначено типи дефектів,
що простежуються при контролі, та вплив променя на кожен з наведених типів. У якості бази подальших
досліджень обрано застосування схеми-мультивид, яка на сьогодні є пріоритетною розробкою здатною
покращити якісь контролю та підвищити точність аналізу.

Опубліковано
2021-09-03
Розділ
Статті