ЯКІСТЬ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ: ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Ю.А. Підопригора
Ключові слова: якість, відповідність, продукція, нормативні документи, організація, стандарти, управління, життєвий цикл

Анотація

У статті досліджуються принципи організації встановлення якості та відповідності продукції
нормативним документам. Підкреслено, що забезпечення якості та відповідності є складовою частиною процесу
управління якістю продукції і здійснюється на всіх стадіях її життєвого циклу: розробки, виробництва або
виготовлення, експлуатації або споживання продукції. Сформовано поняття управління якістю, як інтегрований
безперервний цикл управління виробництвом, що включає процеси планування, впровадження, перевірки та
коригування, що, в свою чергу, дозволяє виправити виявлені на будь-якому етапі відхилення показників якості
виробництва продукції від планових значень. Запропоновано схематичне представлення етапів формування та
забезпечення якості продукції, наведено цикл PDCA та визначено основні відповідності між вартістю і якістю,
які передбачають виконання відповідності між цінністю і вартістю продукції для споживача; між вартістю і
собівартістю продукції для виробника; між цінністю для споживача і виробника, що визначає
конкурентоспроможність продукції. Розкрито обов'язкові вимоги до якості продукції, що входять в діючі
стандарти на території України: стандарти загальних технічних умов, які повинні містити загальні вимоги до
однієї і тієї ж групи продукції; стандартні специфікації, які повинні містити вимоги до конкретної продукції.
Підкреслено, що найважливішими завданнями менеджменту якості є забезпечення стабільної якості продукції,
виявлення можливих областей поліпшення якості, аналіз даних результатів діяльності, оцінка рівня якості
продукції у порівнянні з її вихідним рівнем. Описано поняття дефектів та принципи класифікації дефектів за
ознаками виявлення. Запропоновано заходи щодо розподілу обов’язків на виконання умови підвищення та
контролю рівня якості продукції на підприємстві.

Опубліковано
2021-08-31
Розділ
Статті