ПЕРВАПОРАЦІЙНА ОЧИСТКА СТІЧНОЇ ВОДИ ВІД ОРГАНІЧНИХ ДОМІШОК

  • В. М. Мельник
  • В. П. Косова
  • М. В. Шафаренко
  • Л. І. Ружинська
Ключові слова: мембрана, органічні домішки, первапорація, очищення стічних вод

Анотація

В роботі розглянуто процес очищення стічних вод виробничих підприємств від органічних домішок,
зокрема процес первапорації органічних розчинників в полімерних мембранах.
Підсумовуючи все викладене в даній роботі, можна сказати, що первапорацйні процеси займають
особливе місце серед мембранних процесів. Це визначається їх ефективністю, енергозбереженням, можливістю
проводити тонке розділення сумішей з отриманням продуктів високої якості, а також їх незаперечною
екологічною безпекою.
Процес первапорації полягає в проникненні органічних домішок, які містяться в стічній воді, в тіло
напівпроникної полімерної мембрани та заповненні мікропустот (каверн)і дякуючи процесу молекулярної дифузії,
походженні через тіло мембрани з подальшим випаровуванням з її поверхні.
Експериментально досліджено кінетику очищення стічних вод при залпових викидах на мембранних
апаратах методом первапорації. Надано вказівки, як уникнути при первапораційному очищенні явищ рівноважної
концентрації та концентраційної поляризації. Розглянуті технологічні схеми мембранних установок для
проведення процесу первапорації. В резуультаті проведених експериментальних досліджень побудовані відповідні
графічні залежності та отримано рівняння, яке дозволяє розрахувати робочу поверхню мембранних елементів в
апараті при умові досягнення мінімальної розрахункової концентрації органічних домішок у стічній воді.
Запропонована очистка стічної води з використанням мембранних апаратів з малою поверхнею масообміну, що
дозволить провести більш глибоку очистку стічної води. Запропонована двостадійна мембранна установка для
очищення стічної води, на якій можна провести більш глибоке очищення. Таким чином, в прикладному і
фундаментальному аспектах необхідне вивчення механізму молекулярної термодифузії через стінку полімерної
напівпроникної мембрани так, як ця стадія являється лімітуючою при процесах первапорації.

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті