ВПЛИВ ПРУЖНОСТІ З’ЄДНАННЯ ДЕБАЛАНСНОГО ВІБРОЗБУДНИКА З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ НА КОЛИВАННЯ ПРИВОДА ВІБРОМАШИНИ

  • О.М. Ярошевич
  • М.П. Ярошевич
  • В.Л. Мартинюк
  • Є.І. Мельник
Ключові слова: вібраційна машина, неврівноважений привод, коливання привода, пружний зв’язок, ефект Зоммерфельда

Анотація

Наведені результати дослідження динаміки вібраційних машин з дебалансним приводом з урахуванням
пружності його ланок. Отримано вираз, який описує крутильні коливання привода поблизу стаціонарних режимів
обертання віброзбудника та формулу, що дозволяє оцінити динамічне навантаження електродвигуна. Отримані
залежності враховують також випадок «застрягання» кутової швидкості електродвигуна в зоні власних частот
вібромашини. Показано, що під час пуску машин у разі прояву ефекту Зоммерфельда, збуджуються резонансні
коливання пружно-демпфуючих елементів, які з’єднують ротори двигуна та збудника. Встановлено, що за
наявності в приводі пружного елемента, до його критичних частот добавляються частоти власних коливань
вібромашини.

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті