СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІКРИСТАЛІВ І ТОНКИХ ПЛІВОК Cd1-xMnxTe

  • А.І. Кашуба
  • І.В. Семків
  • Г.А. Ільчук
  • Е.О. Височанська
  • В.М. Кордан
  • Р.Ю. Петрусь
Ключові слова: твердий розчин, тонка плівка, оптична ширина забороненої зони, пропускання, показник заломлення

Анотація

Представлено результати дослідження структурних властивостей, морфології поверхні і оптичних
параметрів твердих розчинів Cd1-xMnxTe, з концентрацією мангану х= 0.05 та 0.45. Синтез полікристалічних
зразків проводився методом спрямованої кристалізації розплаву (вертикальний метод Бріджмена). Тверді розчини
Cd1-xMnxTe кристалізуються в структурі цинкової обманки (структури тип – ZnS, просторова група F-43m (№
216)). Концентраційні співвідношення компонент досліджено методами рентгенівської дифракції і
енергодисперсійного аналізу. Досліджено елементний розподіл на свіжому сколі твердого розчину Cd1-xMnxTe.
Синтезовані полікристалічні зразки було використано в якості шихти для осадження тонких плівок Cd1-xMnxTe
методом квазізамкненого об’єму. Для обох шихт, з вмістом марганцю х= 0.05 та 0.45, було отримано близькі за
композиційним складом тонкі плівки. На основі енергодисперсійного аналізу було виявлено, що вміст Mn
становить ~ 0.03 (при вихідній шихті, з вмістом марганцю х= 0.05). Зміна складу може бути викликана
нерівноважністю процесу осадженням плівок. Спектри оптичного пропускання (700–1000 нм) показали, що тонка
плівка Cd0.97Mn0.03Te характеризується значенням оптичної ширини забороненої зони ~ 1.45 еВ. Також, було
розраховано значення показника заломлення на основі емпіричних співвідношень.

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті