AB INITIO РОЗРАХУНКИ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ PbTe-SnTe

  • Б.П. Найдич
  • Р.С. Яворський
  • Т.П. Цимбалюк
  • О.М. Матківський
  • Г.Д. Матеїк
Ключові слова: DFT, Pb1−xSnxTe, твердий розчин, термодинамічні параметри, кристалічна структура

Анотація

Проведено ab initio розрахунки кристалічної структури та визначено термодинамічні параметри для
сполук на основі PbTe із різним внеском Sn від 15 до 85 %. Спостерігається зменшення сталої кристалічної гратки
із збільшенням внеску Sn. Термодинамічні параметри демонструють закономірну зміну із температурою. Питома
теплоємність для досліджених сполук підпорядковується законам Дебая та Дюлонга-Пті при відповідних
температурах.

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті