ЕКСПРЕС-МЕТОД КОЛОРИМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ CA2+ У ВОДІ ЗА ДОПОМОГОЮ СМАРТФОНУ

  • Н.В. Данилюк
Ключові слова: смартфон, кальцій, колориметричний аналіз

Анотація

У цій роботі описано новий метод кількісного визначення концентрації іонів Ca2+ у водних об’єктах за
допомогою смартфону, який дозволяє проводити аналіз з високою чутливістю та відтворюваністю в широких
діапазонах концентрацій. Дане дослідження демонструє високу точність методу вимірювання концентрації іонів
Ca2+ у межах від 0,0 до 7,0 мг/л з високим коефіцієнтом кореляції, який становить 0,9924. Для підтвердження
точності колориметричного аналізу проведеного з використанням смартфону було використано
спектрофотометр ULAB 102-UV.

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті