МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ГАЛЬМІВНОГО ПОГЛИНАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

  • Ю.Ю. Жигуц
  • В.Д. Рудь
Ключові слова: плазма, режим плазми, фокусування, випромінювання, густина плазми, одномірна та двомірна течії плазми

Анотація

Проведена теоретична і експериментальна робота з встановлення параметрів плазми при наносекундній
тривалості лазерного імпульсу та умові існування розвинутого газодинамічного руху плазми. Авторами отримано
розв’язок задачі з опису поглинання лазерного випромінювання в щільному шарі гарячої плазми. Авторами
встановлено аналітичні залежності, які досить добре відповідають реальним умовам і визначають геометричну і
аналітичну товщини плазми. Ці результати співпадають з строгим розв'язком газодинамічних рівнянь для
процесу випаровування у "самоузгодженому” режимі. В реальних умовах при фокусуванні випромінювання сильне
бокове розширення плазми призводить до квазісферичного характеру розльоту і густина плазми зменшується
значно швидше, ніж в одновимірному випадку. Автори порівняли вирази для внутрішньої енергії плазми і оцінили
час переходу плоскої течії в двовимірну. Це дало змогу виявити, що як у випадку плоскої течії, так і у випадку
двовимірної течії внутрішня енергія плазми зростає за схожими законами

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті