МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТЯ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ

  • О.П. Гапонова
  • Т. І. Жиленко
  • Н. В. Тарельник
  • В. М. Безрук
Ключові слова: електроіскрове легування, теплопровідність, катод, анод, адгезія, потужність розряду

Анотація

Розглянуті перспективи застосування електроіскрового легування з метою забезпечення необхідної якості
поверхні. Проаналізовані параметри, що впливають на якість модифікованої поверхні. Запропонована
математична модель, що враховує кількість теплових процесів на поверхні виробу. Модель заснована на рівнянні
інтенсивності теплового потоку перенесеної енергії з урахуанням випаровування матеріалів у навколишнє
середовище відповідно до закону збереження енергії. Це дозволяє описати процес розповсюдження тепла у
покритті під час електроіскрового легування металевої поверхні. Під час її побудови враховано, що температура
поверхні зміцнюваної деталі залежить від теплофізичних характеристик анода та катода, діаметру електрода, а
також від швидкістю переміщення легуючого електрода. Показано, що чим більший діаметр електрода, тим
більша температура на межі покриття-основа, а отже краща адгезія покриття. Для отримання найкращого
зчеплення покриття з основою необхідно використати електрод найбільшого діаметру 4,5 мм у поєднанні із
низькою швидкістю переміщення електрода.

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті