РОЗВИТОК СИСТЕМНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРЕВЕНТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ТЕРМОМЕХАНІЧНО ОБРОБЛЕНОГО ТОВСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТУ КАТЕГОРІЇ К60

  • О.Г. Курпе
  • В.В. Кухар
  • K. Ву
  • В.Г. Єфременко
  • В.І. Зурнаджи
Ключові слова: превентивне керування якістю, товстолистовий прокат, термомеханічний контрольований процес, показники якості, механічні властивості, статистична обробка даних

Анотація

Показано, що з метою функціонування та досягнення розвитку підприємства, система менеджменту
якості актуальна до впровадження на всіх процесних ділянках, починаючі від постачання сировини і закінчуючи
процесами роботи зі споживачами продукції. На підставі аналізу встановлено, що додаткові вимоги до показників
якості прокатної продукції перевищують встановлені нормативними документами значення, що необхідно
враховувати при розробці технологій. Визначено, що на підставі встановлених зв’язків між технологічними
параметрами прокатки та механічними властивостями готового термомеханічно обробленого товстолистового
прокату, які закладено в удосконалену методологію превентивного керування якістю, можливо підвищити
стабільність процесів прокатки. Перевірка запропонованої методології показала зменшення стандартного
відхилення для границі плинності, тимчасового опору та відносного подовження на 44%, 31% та 46% відповідно
від первинних даних, отриманих при прокатці сталі категорії міцності К60 на товстолистовому стані 3600

Опубліковано
2023-02-27
Розділ
Статті