ЩОДО ПИТАННЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В УМОВАХ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ ВИКОРИСТАННЯ

  • С.В. Зозуля +38(095) 472-85-83
Ключові слова: очищення, вода, замкнутий цикл, використання, стічна вода, забруднення, метод, мікроелемент

Анотація

У статті розкрито принципи очищення води в умовах замкнутого циклу використання. Досліджено
необхідність впровадження замкнутого циклу води. Підкреслено, що склад і концентрація вихідних стічних вод,
що циркулюють в умовах замкнутого циклу можуть мати значні відмінності в залежності від походження води,
що суттєво впливає на вибір застосовуваної технологічної лінії. Визначено основні методи очищення води, до яких
віднесено: фізичні, хімічні та біологічні процеси на основі один одного. Описано кожен метод окремо з виділенням
переваг та недоліків. Розкрито концепцію підходу до очищення води за допомогою механічного очищення та
запропоновано структуру першого етапу очищення (механічне очищення) води в умовах замкнутого циклу
використання. Описано підхід до біологічного очищення із відокремленням основних процесів. Схематично
зображено реалізацію біологічного процесу очищення води в умовах замкнутого циклу використання. Наголошено,
що біологічне очищення води у порівнянні з іншими методами очистки не трансформує забруднення в іншіформи,
що забезпечує практично безвідходність виробництва. До переваг біологічного методу віднесено: відсутність у
технологічному процесі шкідливих хімічних речовин; низьке енергоспоживання; можливість автономної
роботи;можливість використання отриманих надлишок активного мулу у якості добрива; відсутність у стоках
домішок та суспензій. Описано процеси амоніфікації, нітрифікації та денітрифікації, які складають основу
біологічного процесу очищення води. Здійснено опис хімічної очистки та наголошено, що метою її запровадження
є видалення фосфору, а також видалення сульфідів, зважених та органічних речовин. Запропоновано схему
перетворення фосфору та форми перетворення у процесі очищення води в умовах замкнутого циклу
використання. Обґрунтовано необхідність впровадження замкнутого циклу використання води за рахунок
вирішення таких проблем, як дефіцит свіжої води, необхідної для забезпечення потреб споживачів, а також
зменшення або повне скорочення обсягів скидається води у міський колектор. Підкреслено, що впровадження
описаної технології дозволяє реалізувати безвідходністьвиробництва, що виключає втрати сировини і приносить
додаткові вигоди щодо отримання вторинного продукту

Опубліковано
2023-02-26
Розділ
Статті