РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГIЇ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ-ПРОКАТУ НАДТОНКОГО АЛЮМІНІЄВОГО ЛИСТА

  • О. Кравчук
Ключові слова: лиття, прокат, алюміній, супертонкий лист, валок, металургія, технологія, безперервність

Анотація

У статті розкрито принципи реалізації технології безперервного лиття-прокату надтонкого
алюмінієвого листа. Описано механізми реалізації технології безперервного лиття-прокату та обґрунтовано
переваги такого процесу. Зазначається, що одним із перспективних варіантів створення поєднаних процесів
безперервного лиття-прокату є застосування у складі ливарно-прокатного комплексу принципово нових машин
безперервного лиття заготовок, що дозволяють отримати заготовки вироблені за допомогою безперервної
технології, близькі по формі та розмірам до готового прокату. Описано головні складові технології безперервного
лиття-прокату, це процеси затвердіння розплаву та гаряча прокатка між валками при безперервному розливанні
та прокатці. Візуально представлено схему головної лінії реалізації технології безперервного лиття-прокату
надтонкого алюмінієвого листа та загальну схему реалізації технологiї безперервного лиття-прокату.
Наголошено, що зміна параметрів процесу реалізації технології, таких як швидкість зачистки, температура
заливки розплавленого алюмінію, довжина ливарно-прокатної зони і температура попереднього нагрівання
безпосередньо впливає на розподіл трьох фаз в ливарно-прокатній зоні. Описано принципи реалізації теплообміну,
який відбувається трьома способами: теплопровідністю, конвекцією та випромінюванням. У цьому дослідженні
товщина алюмінієвого виходу становить 0,3 мм, а також швидкість заготівлі, температура лиття, довжина
зони розливу та прокатки беруться як змінні для обґрунтування дієвості запропонованої технології безперервного
лиття-прокату надтонкого алюмінієвого листа. Обґрунтовано технологію безперервного лиття-прокату
надтонкого алюмінієвого листа та визначено, що для отримання надтонкого алюмінієвого листа відношення
глибини рідинної порожнини до всього інтервалу розливу-прокатки становить менше ніж 50%, швидкість
переміщення заготовки 0,4-0,6 м хв., довжина ливарно-прокатної зони 55-95 мм та температура заливки 933-993
К. З врахуванням того, що температура заливки мало впливає на затвердіння, а відповідний коефіцієнт глибини
порожнини для рідини становить близько 50% вибір діапазону температур заливки може бути пом'якшений.

Опубліковано
2023-02-26
Розділ
Статті