ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕРМІТНИХ ХРОМОКРЕМНІЄВИХ СТАЛЕЙ

  • Ю.Ю. Жигуц
  • В.Д. Рудь
  • Я.П. Легета
Ключові слова: термітні сталі, властивості, сильхроми, металотермія, синтез, залежності, структура

Анотація

У роботі розглянуто синтез високолегованих термітних хромокремнієвих сталей на основі порошкових матеріалів. Розглянуто вплив особливостей термітного синтезу на властивості синтезованих матеріалів і на особливості їх хімічного складу. Компонування металотермічної шихти надало змогу синтезувати висококремнієві сталі – аналоги промислових сталей 4Х10С2М та 3Х13Н7С2. Авторами встановлені для термітних сильхромів залежності границі міцності на розтяг, умовної границі текучості при допуску на пластичну деформацію 0,2% та границі повзучості, а також зміни витривалої міцності від температури. Отримані результати дослідження способу синтезу та властивостей термітних сильхромів призводять до суттєвого розширення можливих областей їх використання.

Опубліковано
2022-08-14
Розділ
Статті