ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОФАЗНОГО КОМПОЗИТУ ІЄРАРХІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ ДІОКСИД КРЕМНІЮ<ТІОСЕЧОВИНА<ДИХЛОРИД КОБАЛЬТУ

  • В.М. Максимич
Ключові слова: клатрат, ієрархічна архітектура, кремнеземна матриця, діелектрична проникність, система «господар-гість»

Анотація

Сформовано клатрат МСМ-41<CH4N2S<CoCl2>> із ієрархічною архітектурою типу субгосподар<господар<гість>> та досліджено його електропровідні властивості. Методом імпедансної спектроскопії досліджено частотну поведінку дійсної та уявної частини комплексного опору в діапазоні 10-3 – 106 Гц. Вимірювання проводилися за нормальних умов, за накладання постійного магнітного поля напруженістю 220 кА/м та за освітлення (освітлення проводилося імітатором сонячного спектру потужністю 982 Вт/м2). Методом термостимульованого розряду в температурному інтервалі від 240 до 340 К досліджено будову домішкового енергетичного спектру біля рівня Фермі. Встановлено, що ВАХ одержаного інкапсуляту
МСМ-41<CH4N2S<
CoCl2>> вказує на здатність накопичувати електричну енергію, яке має важливе практичне значення і свідчить про перспективність даної структури для створення квантового акумулятора

Опубліковано
2022-08-14
Розділ
Статті