ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД ВИВЕДЕННЯ РІВНЯНЬ РУХУ ТА ГРАНИЧНИХ УМОВ У КРУГЛІЙ ПЛАСТИНІ

  • О.В. Гуда
  • Т.А. Крадінова
  • В.І. Тимощук
Ключові слова: транстропні пластини, рівновага тонких пластин, поперечний зсув, обтиснення, рівняння рівноваги

Анотація

Для виведення рівнянь рівноваги та граничних умов у круглій плиті, використано варіаційний принцип Лагранжа для повної енергії пружної системи. Отримані рівняння цілком співпадають за формою з відповідними умовами та рівняннями для пластин класичної теорії. Відмінність вносять лише коефіцієнти, що враховують поперечний зсув та обтиснення. Дані рівняння враховують додатково інерцію обертання поперечних перерізів пластини та вплив нормального напруження.

Опубліковано
2022-08-13
Розділ
Статті