МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО НАПРУЖЕННОГО СТАНУ ПІНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДІЇ КОНЦЕНТРОВАНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

  • О.А. Мікуліч
Ключові слова: імпульсне навантаження, нестаціонарна плоска задача, теорія пружності Коссера

Анотація

 

У роботі досліджується вплив імпульсного зосередженого навантаження на розподіл нормованих динамічних кільцевих напружень у пінистому середовищі. Для розв'язання нестаціонарної задачі у випадку плоскої деформації для структурно неоднорідних матеріалів використана модель континууму Коссера. Ця модель дозволяє врахувати вплив зсувно-обертальної деформації мікрочастинок середовища. У рамках теорії пружності Коссера із застосуванням перетворень Фур’є для змінної часу та модифікації методу граничних інтегральних рівнянь розв’язання нестаціонарної задачі зводиться до системи сингулярних інтегральних рівнянь, де виділені  компоненти, що визначають вплив деформації зсуву-обертання. Чисельні розрахунки виконано для пінополіуретану із  закритими порами у випадку, коли середовище послаблено тунельною порожниною круглого перерізу під дією локалізованого імпульсного навантаження. Розроблений підхід може бути використаний для прогнозування механічної поведінки піноматеріалів під дією змінного у часі навантаження на основі аналізу розподілу динамічних напружень.

Опубліковано
2022-08-13
Розділ
Статті