ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ВЗАЄМОДІЇ ПУНКТІВ РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  • М.В. Глобчак
  • О.Л. Мастикаш
  • М.М. Борис
Ключові слова: агрегатний метод ремонту, надійність автотранспортних засобів, індивідуальний метод ремонту, відмови елементів, організація процесу ремонту, матриця гри, марковські процеси, оборотні агрегати

Анотація

Зясовано, що одним із найефективніших методів ремонту автотранспортних засобів є агрегатний. Встановлено, що ремонт агрегатів, зокрема двигунів, зазвичай проводиться на ремонтних постах знеособленим методом. При цьому множинні фактори, що впливають на надійність автомобільної техніки, а саме, структура та ефективність технічного обслуговування і ремонту, враховуються досить обмежено, а вплив їх кореляційних зв’язків є дуже приблизним.

Ефективність виконання ремонту агрегатів значною мірою залежить від взаємодії окремих ремонтних ланок (відділень). У поданому дослідженні розглядається випадок недостатньої кількості оборотних двигунів та проблему організації їх ремонту. Оскільки ефективність виконання ремонту істотно залежить від згаданої вище взаємодії, доцільно розглядати організацію роботи моторного відділення з урахуванням його взаємодії у формі обміну двигунами з зоною ремонту. Тому актуальним стає пошук альтернативних організаційно-технологічних рішень, зокрема, запровадження індивідуального методу, за якого знеособлення не відбувається.

Досліджено одну з важливих проблем організації процесу ремонту, що виникає за умови роботи комплексу “зона ремонту – моторне відділення”. Для забезпечення умов мінімізації сукупних втрат часу, ця задача вирішується у формі матриці гри і доповнюється розрахунком параметрів марковських процесів, що дозволить перевести задачу аналізу в рамки ігрової моделі.

Запропонована методика аналізу процесу безпосередньо призначена для пошуку раціональних варіантів роботи у випадку запровадження індивідуального методу ремонту, як одного із шляхів подолання відсутності оборотних агрегатів.

Опубліковано
2022-08-13
Розділ
Статті