ПРОБЛЕМИ ТА ЗАДАЧІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ НЕСУЧИХ ЧАСТИН МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ З УРАХУВАННЯМ НАВАНТАЖЕНЬ

  • Т.І. Четвержук
  • Р.Г. Редько
  • Р.М. Полінкевич
  • О.М. Залета
  • Б.П. Валецький
Ключові слова: металорізальний верстат, проектування, кінцево-елементна модель, навантаження, точність, жорсткість, динамічні характеристики

Анотація

Проведено комплексний аналіз недоліків існуючих методик розрахунків несучих частин металорізальних верстатів з урахуванням різного роду навантажень. Запропоновано шляхи покращення кінцевоелементих методів їх розрахунків з метою більш детального врахування впливу деформацій окремих конструктивних елементів та деталей на точність всього верстату.

Опубліковано
2022-08-12
Розділ
Статті