ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

  • Т.І. Каткова
Ключові слова: комплексний захист інформації, криптографічні методи захисту інформації, правова основа криптографічного захисту інформації, програмні засоби криптографічного захисту інформації

Анотація

Розвиток нових інформаційних технологій і впровадження комп‘ютерних систем в усі сфери людської діяльності стали причиною різкого зростання інтересу широкого кола користувачів до проблеми інформаційного захисту. Захист інформації – це сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умови впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації. Провідна роль у забезпеченні інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах відводиться криптографії, одними із головних задач є: забезпечення конфіденційності, цілісність та автентичність даних, що передаються. Криптографія – наука про математичні методи забезпечення конфіденційності (неможливості прочитання інформації сторонніми) і автентичності (цілісності і справжності автора) інформації. На сьогодні криптографія, як галузь знань, та криптографічний захист інформації, як окрема галузь діяльності, стосується: питань шифрувальної справи, новітніх технологій електронної торгівлі, систем автоматизованого управління, звітування та контролю тощо. Формування високопродуктивних методів шифрування(розшифрування) з високою криптографічною стійкістю є важливою складовою у вирішенні питання інформаційної безпеки. Методи криптографічного захисту інформації – це системи шифрування інформації, алгоритми захисту від нав‘язування фальшивої інформації (МАС-коди та алгоритми електронного цифрового підпису) та криптографічні протоколи розподілу ключів, автентифікації та підтвердження факту прийому (передачі) інформації. Криптографічна стійкість методів криптографічного захисту інформації – це властивість криптографічних алгоритмів і криптографічних протоколів, що характеризує їх здатність протистояти методам дешифрування (процес несанкціонованого відновлення оригіналу тексту повідомлення). Для сучасної криптографії характерне використання відкритих алгоритмів шифрування, що припускають використання обчислювальних засобів. На сьогодні відомо більше десятка перевірених методів шифрування, які при використанні ключа достатньої довжини і коректної реалізації алгоритму, роблять шифрований текст недоступним для криптоаналізу (наука "зламування" криптографічних перетворень).

В процесі роботи нами розглянуто криптографічні методи та засоби захисту інформації, які є одним з елементів комплексної системи захисту інформації. Висвітлено види шифрування, а також сутність електронних підписів. Наведено правові підстави застосування криптографічних методів захисту інформації.

Опубліковано
2022-08-12
Розділ
Статті