МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛЬОДОВОГО КАТКА

  • С.В. Зозуля
Ключові слова: замкнений цикл, водопостачання, льодова арена, спортивний майданчик, технологія, механізм, експлуатація

Анотація

У статті розкрито механізми впровадження технології замкненого циклу використання води в умовах експлуатації льодового катка. Обґрунтовано економічну складову з точки зору ресурсозбереження, використання технології замкненого циклу використання води. Наголошено, що замкнений цикл використання води в умовах експлуатації льодового катку – це система промислового водопостачання та водовідведення, в якій багаторазове використання води під час формування та обслуговування льодового покриття здійснюється без скидання стічних та інших вод у природні водойми / каналізацію, тощо. Зазначається, що утворення льодового покриття здійснюється шляхом заливання води, яка пройшла багаторівневе очищення від домішок та розчинених газів під час реалізації головних стадій очищення: попереднього очищення води – для видалення грубих домішок, а також частини сполук хлору, розчиненого заліза та органіки; отримання очищеної води – відбувається практично повне очищення води від усіх солей та інших сполук та здійснюється її пом’якшення; глибоке очищення води – дозволяє видалити розчинені гази і домішки, що залишилися. Наведено схему повторного використання води при виробництві льоду для льодового спортивного майданчика, технологічний процес має наступні основні етапи: вода з центрального водопроводу надходить на установку очищення та пом’якшення; через патронний фільтр, проходячи через теплообмінник вода переміщається у бак гарячої води; використовуючи насос вода подається на арену для заливання льодового покриття; тала вода отримана з льодової стружки надходить у ємність змішування звідки насосом перекачується на початок циклу водо підготовки. Підкреслено, що реалізація даної технології призведе до підвищення ефективності виробництва та зниження економічного навантаження. Розроблено схему установки очищення води повторного використання. Наголошено, що тала вода отримана з льодової стружки має низьку концентрацію домішок, тому може бути використана повторно за потребою. Прийнято, що ємність для змішування на початку використання містить воду з водопроводу, яка насичена різними компонентами. Оскільки концентрація компонентів постійно змінюється (в залежності від ступеню очищення води, пори року, особливостей місцевого водопостачання, тощо), для визначення граничного рівня концентрації домішок у роботі запропоновано математичну складову, яка дозволить вирахувати необхідну ступінь очищення води повторного використання для більш якісного кінцевого продукту.

Опубліковано
2022-08-12
Розділ
Статті