ОТРИМАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ГЛУКОНІТОВОГО ГРАНУЛЯТУ

  • А.Я. Ганзюк
  • О.І. Стремецький
  • О.П. Шелестюк
  • О.М. Міщук
Ключові слова: гранулят, вуглеводнева суміш, глауконіт, термічна активація, октанове число за дослідницьким та моторним методами

Анотація

Досліджено структурні особливості та хімічний склад глауконітової глини за допомогою скануючого електронного мікроскопа та рентгенофлуорисцентного аналізу (РФА). Отримано гранулят на основі глауконітової глини з різним часом та температурою спікання та досліджено вплив процесу гранулювання на сорбційні властивості гранульованих алюмосилікатів. Хімічна та термічна стабільність глауконітів, а також іонообмінні властивості, відкривають можливості для створення пористих матеріалів на основі природних мінералів з контрольованими властивостями, що здатні замінити синтетичні аналоги, отримання яких пов'язане з високими технологічними витратами.

Опубліковано
2022-01-26
Розділ
Статті