ЗНАХОДЖЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ МІКРОМЕХАНІКИ РІЗНООПІРНОЇ РЕОЛОГІЇ СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЯКІ МІСТЯТЬ ПЛОЩИННІ ДЕФЕКТИ

  • А.В. Кузьмов
  • М.Б. Штерн
Ключові слова: пошкоджені пористі матеріали, мікромеханіка, нелінійна реологія спікання, різноопірність розтягу та стиску

Анотація

Робота присвячена вдосконаленню реологічної теорії спікання порошкових матеріалів. Запропоновано теоретичну методику визначення в’язких властивостей пористих матеріалів порошкового походження з розподіленими мікродефектами. Нелінійно-в’язка різноопірна (різна жорсткість на розтяг та стиск) поведінка такого матеріалу знаходиться шляхом мікромехананічного осереднення на представницькому осередку. Модулі в’язкості є функціями пористості й пошкодженості. Відповідно була обрахована ціла низка значень кожного з модулів в’язкості для певного дискретного діапазону густини та пошкодженості. Виявлено що ступінь знеміцнення матеріалу внаслідок площинних дефектів суттєво залежить не лише від знаку навантаження, але і від схеми деформування.

Опубліковано
2022-01-25
Розділ
Статті