МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ

  • І.В. Грицюк
  • Ю.В. Грицюк
  • І.А. Басалко
Ключові слова: : розосереджені джерела енергії, економічні еквіваленти реактивної потужності, коефіцієнт чутливості, матриця коефіцієнтів розподілу втрат

Анотація

Роботу присвячено дослідженню взаємовпливу розподільних електричних мереж та розосереджених джерел енергії, а саме вирішенню завдань визначення та оперативного керування критерію оптимальності для проектних та експлуатаційних задач компенсації реактивної потужності з урахуванням впливу режимів розосереджених джерел енергії на функціонування розподільних електричних мереж.

Опубліковано
2022-01-24
Розділ
Статті