ЕКСПРЕС-МЕТОД КОЛОРИМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ Fe(III) У ВОДІ ЗА ДОПОМОГОЮ СМАРТФОНУ: RGB-АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

  • Н.В. Данилюк
  • Р.А. Заторський
  • А.О. Шийчук
  • Т.Р. Татарчук
Ключові слова: смартфон, ферум, колориметричний аналіз

Анотація

У роботі описано новий підхід до кількісного визначення концентрації іонів Fe3+ у воді за допомогою смартфону, що дозволяє проводити аналіз з достатньою точністю та чутливістю. Для покращення лінійності калібрувальних кривих та збільшення межі виявлення здійснено перетворення параметрів RGB на відносні параметри R’, G’, B’. Дана робота демонструє високу точність методу вимірювання концентрації іонів Fe3+ у межах від 0.1 до 5.0 мг/л з коефіцієнтом кореляції 0.9916. Точність колориметричного аналізу з використанням смартфону було підтверджено за допомогою спектрофотометра ULAB 102-UV. Простота та чутливість такого підходу роблять смартфон альтернативою професійним спектрофотометрам.

Опубліковано
2022-01-24
Розділ
Статті