МЕТОДИКИ І РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРІШНЬОГО ТЕПЛОЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НЕ ВИЩЕ 250 °С

  • Ю.І. Євдокименко
  • В.М. Кисіль
  • Г.О. Фролов
  • С.В. Бучаков
  • Д.В. Боровік
Ключові слова: теплозахисний матеріал, теплоємність, теплопровідність, моделювання

Анотація

В роботі представлені методики і результати дослідження теплозахисних покриттів, які
використовуються в якості внутрішнього теплоізоляційного шару багатофункціональних покриттів виробів
ракетно-космічної техніки. Основне завдання такого шаруполягає не допустити перегріву основної конструкції
вище 200 о
С і його максимальна робоча температура, як правило, не повинна перевищувати 250 °С. Визначено
коефіцієнт питомої теплоємності зразків модельного матеріалу з низькою теплопровідністю в діапазоні
температур від 20 до 200 ° С з використанням приладу ІТ-с-400 при темпі нагріву 0,1 К/с. Розроблено оригінальну
методику визначення коефіцієнта теплопровідності, яка дозволяє одночасно визначати коефіцієнт
теплопровідності 3-х зразків при моделюванні експлуатаційного темпу нагріву. Його теплопровідність в
зазначеному діапазоні температур становить 0,12-0,14 Вт/(мК). Оцінка помилок показала дуже хороший збіг
розрахункових і експериментальних результатів.

Опубліковано
2021-09-17
Розділ
Статті