ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ, НАПЛАВЛЕНИХ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ОХОЛОДЖЕННЯ

  • Д.В. Бакалець
  • В.І. Савуляк
  • В.Й. Шенфельд
  • О.П. Шиліна
Ключові слова: наплавлення, вуглець, графіт, водяне охолодження, твердість

Анотація

Класичні методи наплавлення сталевих деталей дають можливість швидко та ефективно відновити геометрію та
розміри зношених ділянок деталей, однак проблема забезпечення необхідних експлуатаційних властивостей отриманих
покриттів досі залишається до кінця не вирішеною.
Найбільшого поширення здобули декілька шляхів забезпечення необхідних експлуатаційних властивостей наплавлених
покриттів. Одні ґрунтуються на використанні дорогих спеціалізованих наплавних матеріалів, що дозволяють отримати
покриття з заданими властивостями. Інші розглядають використання більш дешевих дротів, але потребують додаткових
операцій термохімічної обробки.
Запропоновано ефективний спосіб створення покриттів з заданими властивостями, зокрема твердістю, шляхом
наплавлення. Суть полягає у поєднанні наплавлення, інтенсивного охолодження за рахунок часткового занурення деталі у водяну
ванну. Особливістю є те, що для наплавлення використовують поширені матеріали, а в результаті, можливо отримати тверді
зносостійкі покриття. Крім цього додаткову твердість можна досягти додаючи порошок графіту у рідину для охолодження. Під
час наплавлення вуглець потрапляє в зварювальну ванну, збільшуючи його вміст у розплаві, а швидке охолодження гартує
покриття.

Опубліковано
2021-09-16
Розділ
Статті