ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ФРАКТОГРАФІЧНИХ ОЗНАК ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ТЕПЛОТРИВКОЇ СТАЛІ

  • Г.В. Кречковська
  • М.Я. Головчук
  • А.Є. Ліснічук
  • О.З. Студент
Ключові слова: парогони, теплотривка сталь, фрактографічний аналіз, міжзеренне руйнування, деградація

Анотація

Проаналізовано злами зразків після випробувань на ударну в’язкість, статичну та
циклічну тріщиностійкість тривало експлуатованої (a2·105
год ) теплостійкої сталі
15Х1М1Ф. Фрактографічним аналізом зламів виявлено відмінності між станом металу, що
під час експлуатації переніс різну кількість зупинок блоків (501 та 576). А саме в металі з
більшою кількістю зупинок частка міжзеренних фрагментів на фоні типового крізьзеренного
рельєфу в зоні спонтанного руйнування зразків випробуваних на ударну в’язкість та статичну
тріщиностійкість була високою, що пов’язано з його інтенсивнішою деградацією. Крім того,
після випробувань на удар частка міжзеренних фасеток була більшою ніж за випроб на
статичну тріщиностійкість, що пов’язано з більшим відхиленням тріщини (навіть на
декілька зерен) від магістрального напряму її поширення. Тоді як при статичних
випробуваннях руйнування відбувалося лише по тих ослаблених деградацією меж зерен, які
траплялися на шляху фронту магістральної тріщини. При циклічних випробуваннях на
припороговій ділянці росту тріщини на зламах експлуатованої сталі на фоні класичного
крізьзеренного втомного руйнування, виявили фрагменти міжзеренного руйнування, які
пов’язали з межами зерен пошкодженими внаслідок повзучості, які утворилися під час
тривалої експлуатації. Отримані результати дають підстави рекомендувати площу
міжзеренного рельєфу, що припадає на одиницю площі зламів зразків з експлуатованої
теплотривкої сталі, для кількісного оцінювання її структурно-механічного стану

Опубліковано
2021-09-16
Розділ
Статті