РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ІЗОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ КОНТУР ЯКОГО ЧАСТКОВО ПІДСИЛЕНИЙ ТОНКИМ ПРУЖНИМ КІЛЬЦЕМ

  • В.В. Кот
  • Н.В. Шинкарчук
Ключові слова: нескінченна пластинка, підсилювальне ребро, міжфазна тріщина, контактні моменти, сингулярні інтегральні рівняння, ядра Гільберта

Анотація

Пропонується розв’язок задачі про підсилення замкненим пружним ребром контуру криволінійного отвору в
нескінченній ізотропній пластинці, яка перебуває в умовах циліндричного згину на нескінченності, за наявності на
межі поділу матеріалів міжфазної тріщини (розрізу), береги якої в процесі деформації не контактують.
Математична модель задачі побудована у вигляді системи сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з
ядрами Гільберта. Наближений розв’язок задачі реалізовано методом механічних квадратур і колокації.

Опубліковано
2021-09-14
Розділ
Статті