ВПЛИВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ PbI2

  • Т.В. Фурс
  • В.Я. Шемет
Ключові слова: монокристал, дийодид свинцю, електропровідність, мікротвердість

Анотація

У роботі вивчено вплив механічної обробки (сколювання, шліфування) на властивості монокристалів PbI2.
Описано методику виготовлення зразків, нанесення на них електричних контактів та експериментальні умови
досліджень. Представлено результати і проаналізовано вольт-амперні характеристики з метою оцінки
електрофізичних властивостей та проведено вимірювання мікротвердості зразків зі сколеною поверхнею,
сколеною і шліфованою поверхнею, а також зразків без механічної обробки. Зроблено порівняльну характеристику
для оцінки практичного застосування механічно оброблених монокристалів PbI2.

Опубліковано
2021-09-11
Розділ
Статті