МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ, ЯКІ ОПИСУЮТЬ ШВИДКОСТІ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Г.М. Губаль
Ключові слова: біохімічний процес, система диференціальних рівнянь, фазовий портрет

Анотація

У статті виконано математичний аналіз якісних характеристик розв’язків систем диференціальних
рівнянь, які описують швидкості біохімічних процесів. Проаналізовано, як зображується стан системи в
довільний момент часу. Показано, як описується зміна стану системи з плином часу за допомогою оператора
еволюції. Розглянуто і досліджено приклади фазових портретів.

Опубліковано
2021-09-03
Розділ
Статті