МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОВИХ СЕНСОРІВ ТЕС ВІДПОВІДНО АРХІТЕКТУРИ «SENSOR-CLOUD»

  • І.О. Казарова
Ключові слова: теплова електростанція, сенсорна мережа, жадібний алгоритм, об'єкт діагностування, обчислювальний ресурс, «Інтернет речей», архітектура «Sensor-Cloud»

Анотація

Розглянуто особливості застосування сенсорних мереж у системах моніторингу об’єктів теплової
енергетики.Проведено оцінку алгоритмів автоматизованого керування сенсорними мережами теплових
електростанцій відповідно показників точності роботи з вхідними даними датчиків та зменшення рівня
навантаження на обчислювальний ресурс апаратно-програмної платформи. Розроблено методику побудови,
налаштування та оптимізації алгоритмів машинного аналізу та організації роботи сенсорної мережі
організованої відповідно до концепції «Інтернету речей». Проведено моделювання системи контролю сенсорної
мережі на основіматематичного апарату, що визначає області та підобласті граничних вузлів. Вказано на
пріоритет застосування у зазначеній галузі жадібних алгоритмів для вибіркової активації вузлів сенсорної мережі.
Запропонований метод надав можливість визначити межі контрольних об’єктів моделі інфраструктури
теплової електростанції відповідно до вхідних даних, що надходять від датчиків активованих вузлів сенсорної
мережі.Показано, що розроблена математична модель дозволяє досягти високих показників точності виявлення
змін у режимі роботи контрольних об'єктів інфраструктури теплової електростанції за умов зменшення
навантаження на обчислювальний ресурс апаратно-програмної платформи.

Опубліковано
2021-09-03
Розділ
Статті