ТИСК ПАРАБОЛІЧНОГО ШТАМПА НА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИЙ ШАР

  • Г.В. Габрусєв
  • І.Ю. Габрусєва
  • Т.Б. Пиндус
Ключові слова: Ключові слова: контактна взаємодія, контактні напруження, параболічний штамп, шар, початкові деформації

Анотація

Наведено розв’язок контактної задачі про взаємодію параболічного штампа із попередньо напруженим шаром. Система парних інтегральних рівнянь, що при цьому отримується, розв’язується за допомогою подання шуканих функцій напружень у вигляді відрізку ряду за функціями Бесселя з невідомими коефіцієнтами та подальшим отриманням скінченних систем лінійних алгебраїчних рівнянь для їх знаходження. На основі отриманого напружено-деформованого стану проаналізовано вплив форми штампа на контактні напруження.

Опубліковано
2020-01-29
Розділ
Статті