Політика щодо плагіату

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:

1. Описує цілком оригінальну роботу;

2. Не плагіат;

3. Не був опублікований будь-якою мовою раніше;

4. Посилається на відповідне джерело або цитату, якщо автори використали опублікований текст.

Автори, котрі подають до друку результати свого оригінального дослідження, повинні надати точний результат виконаної роботи, а також об'єктивну дискусію про її значимість. Основні дані мають бути максимально відображені в роботі. Опублікований матеріал повинен містити достатньо деталей і посилань, щоб дозволити іншим скористатися матеріалами статті.

Автори не повинні публікувати рукописи, що описують по суті одне й те ж дослідження у кількох журналах чи первинних публікаціях. Подання однієї і тієї самої статті до кількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.

Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання чинних стандартів у поданих матеріалах покладається на авторів статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій та науково-практичний рівень статті несуть автори.