Мета і проблематика

Політика (мета та завдання) збірника наукових праць полягає у розширенні комунікативного та інформаційного поля для публікування результатів наукових досліджень:

  • будівельних матеріалів і конструкцій,
  • технологій зведення та експлуатації будівель, інженерних і транспортних систем,
  • теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам та методів розрахунку,
  • сучасних тенденцій проектних рішень у будівництві,
  • енергоефективних технологій у міському будівництві та господарстві.

Збірник включений Міністерством освіти і науки України до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія (наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 р.); 113 Прикладна математика; 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020 р.)

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

Збірник зареєстрований Державною реєстраційною службою України (свідоцтво серія КВ, № 20340-10140Р від 31.05.2013 р.). Збірнику присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2410-6208.

Періодичність видання: двічі на рік.

Збірник видається з 2014 року.