Редколегія

Головний редактор видання та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Головний редактор – Шваб’юк Василь Іванович,  доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики та механіки  (Луцький національний технічний університет).

Заступник головного редактора – Пастернак Ярослав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач  кафедри прикладної математики та механіки  (Луцький національний технічний університет).

Відповідальний секретар – Ротко Світлана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет).

Редакційна колегія:

 1. Азізов Талят Нуредінович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 2. Андрійчук Олександр Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 3. Бабич Євгеній Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (Національний університет водного господарства та природокористування)
 4. Бєлятинський Андрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів (Національний авіаційний університет)
 5. Дробишинець Сергій Ярославович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 6. Жданюк Валерій Кузьмович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
 7. Задорожнікова Ірина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 8. Ільчук Наталія Іллівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 9. Карась Славомір (Sławomir Karaś), доктор інженерії, професор, старший викладач кафедри доріг та мостів (Люблінська Політехніка Politechnika Lubelska, Lublin, Poland)
 10. Кислюк Дмитро Ярославович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 11. Клименко Євгеній Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд (Одеська державна академія будівництва та архітектури)
 12. Кочкарьов Дмитро Вікторович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри міського будівництва та господарства (Національний університет водного господарства та природокористування)
 13. Мікуліч Олена Аркадіївна, доктор технічних наук, доцент кафедри прикладної математики та механіки (Луцький національний технічний університет)
 14. Максимович Олеся Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (Національний університет «Львівська політехніка»)
 15. Наумов Віталій Сергійович, доктор технічних наук, професор кафедри транспортних систем (Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшка. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, Poland)
 16. Пасічник Руслан Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 17. Пустюльга Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки (Луцький національний технічний університет)
 18. Савенко В’ячеслав Якович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном (Національний транспортний університет)
 19. Самчук Володимир Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 20. Синій Сергій Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 21. Сунак Павло Олегович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 22. Трач Володимир Мирославович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки (Національний університет водного господарства та природокористування)
 23. Ужегова Ольга Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 24. Ужегов Сергій Олегович, кандидат технічних наук, асистент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 25. Чапюк Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії (Луцький національний технічний університет)
 26. Шишкін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій (Криворізький національний університет)