Вплив монолітних армованих елементів на теплозахисні властивості кладки з газобетонних блоків

  • Пахолюк О.А., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Чапюк О.С., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Журавська Г.Ю., магістр Луцький національний технічний університет
Ключові слова: газобетон, точка роси, вузол перекриття, THERM, температура внутрішньої поверхні.

Анотація

Проаналізовано варіанти монтажу залізобетонних перекриттів на стінах з газоблоків. Проведено математичне моделювання теплових процесів у вузлах спряження зовнішніх стін та перекриття при експлуатації та перевірку на відповідність вимогам ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Опубліковано
2022-02-09