3d фотограмметрія в архітектурі, містобудуванні та збереженні культурної спадщини

  • Волошин В.У., к.т.н., доц., Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Мельник В.О., к.т.н., доц. Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Вакулюк Л.А., ст.викл. Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Рудик О.В., ст.викл. Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: фотограмметрія коротких відстаней, цифрова камера, контрольні точки, тривимірна реконструкція, тривимірна модель

Анотація

Наземна фотограмметрія є доступним методом цифрового тривимірного моделювання в архітектурі, містобудуванні археології, тощо і може бути виконана за допомогою недорогого споживчого обладнання. У всьому світі існує багато недокументованих будівель, зокрема в країнах, що розвиваються, які могли б отримати користь від 3D-моделювання для поновлення документації, перепроектування або реставрації. В статті описано методику тривимірної реконструкції на прикладі пам'ятника погруддя Лесі Українки в м. Луцьку.

Опубліковано
2022-02-03