Проблеми відновлення ліпних прикрас при архітектурній та інженерній реставрації пам’яток м. Одеси

  • Чернєва О.С., к.т.н., доцент Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • Плахотний Г.Н., к.т.н., доцент Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • Черненко А.А., викладач Одеська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: реставрація, консервація, ліпнина, модель, форма, баста, гіпс

Анотація

В статье изложены основные принципы и требования к восстановлению лепных украшений при реставрационно-строительных работах. Анализируется состояние лепных украшений зданий – памятников архитектуры и методов их временного укрепления.

Опубліковано
2019-11-27