Проблеми у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомості та шляхи їх вирішення

  • Білошицька Н.І., к.т.н. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • Шпарбер М.Є., ст. викл. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • Поркуян С.Л., ст. викл.
  • Мирошніченко І.О., студент Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: технічна інвентаризація, нерухоме майно, Бюро технічної інвентаризації, Єдина державна електронна система

Анотація

У роботі досліджено питання проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в сучасних умовах, визначено коло основних проблемних ситуацій щодо питань проведення технічної інвентаризації, з якими має справу ринок. Запропоновано методичні підходи та шляхи їх вирішення з використанням сучасних програм та засобів автоматизованої роботи з базами даних.

Опубліковано
2021-12-27