Містобудівний аналіз історико-архітектурної спадщини міста берестечко

  • Парфентьєва І.О., к.т.н., доцент Луцький національний технічний університет
  • Степанюк В.О., студентка Луцький національний технічний університет
  • Ротко С.В., к.т.н. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: історико-архітектурна спадщина, Берестечко, містобудівний аналіз.

Анотація

Охорона історико-архітектурної спадщини українських міст повинна бути пріоритетним завданням  сучасного містобудування. Недостатнє фінансування і недбалість місцевої влади призводять до руйнування і знищення цінних будівель та споруд. До списку таких міст входить Берестечко Волинської області. В статті проведено містобудівний аналіз Берестечка і аналіз архітектурних споруд, що мають історичну цінність, визначено найбільш перспективні напрямки розвитку міста і запропоновано шляхи подолання наявних проблем в планувальній структурі міста.

Опубліковано
2024-01-16