ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЗІШТОВХУВАННЯ АРКУШІВ У СТОСІ НА ВІБРОЗІШТОВХУВАЧАХ

  • В Пасіка
  • Р Казьмірович
  • O Казьмірович
  • О Гончарук
Ключові слова: процеси зіштовхування, віброзіштовхувач, стоси аркушів, динамічний синтез, частота та амплітуда вібрації

Анотація

У статті проведений аналіз факторів, що впливають на якість та продуктивність формування стосів аркушів на віброзіштовхувачах та здійснено динамічний синтез процесу зіштовхування. Метою роботи є визначення таких параметрів вібраційного збурення і кута нахилу вібростола, при яких вирівнювання відбуватиметься протягом найкоротшого часу. Розглянуто детально процес віброзіштовхування, який містить фази розбігу і вибігу. Висунуто і підтверджено гіпотезу, що при віброзіштовхуванні можуть виникати умови, при яких стос аркушів перебуватиме у стані «вільного тіла». Відображено, що переміщення стосу можливе лише при нахилі і вібрації стола, амплітуда пришвидшення якого буде не менша від пришвидшення земного тяжіння. Визначено час перебування столу у стані «вільного тіла» залежно від кута нахилу, частоти і амплітуди вібрації стола. За наведеними графіками можна оцінити час вирівнювання аркушів у стосі від кута нахилу і параметрів віброзбурення.

Опубліковано
2019-12-10