Рецензування

ПРОЦЕДУРА ДОТРИМАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ ЕТИКИ

Редакція наукового журналу «Технологічні комплекси» відповідально ставиться до своїх обов’язків, які забезпечують дотримання, на усіх стадіях публікації необхідної якості та достовірності результатів дослідження, поданих у рукописах, та визначає свою етичну та іншу відповідальність. Відповідно усі зацікавлені сторони (автори, рецензенти і редактори) повинні дотримуватись стандартів етичної поведінки, які регламентуються міжнародними стандартами COPE.

Поданий до журналу рукопис засвідчує про те, що наукова публікація не була захищена авторським правом. Перед подачею рукопису до редакції журналу, автор-кореспондент має впевнитись, що усі співавтори схвалили останню його версію та надали свою згоду на друк публікації.

Рукопис повинен бути написаним науковою українською або англійською мовами та містити логічну й чітку структуру і бути оформленим за стилем, який відповідає шаблону журналу.

До відома авторів, редакція наукового журналу не може вносити до рукопису суттєві виправлення, оскільки існує ризик спотворити мету викладеного у статті матеріалу. При затвердженні остаточної версії наукової статті та поданні її до друку автор-кореспондент забезпечує її погодження між усіма співавторами.

Редакція журналу висуває авторам рукописів такі основні правила:

 • Автори повинні уникати порушення авторських прав і плагіату. Авторам, у рукописах яких буде виявлено порушення академічної доброчесності, включно з плагіатом, буде заборонено подавати матеріали.
 • Автори несуть відповідальність за те, щоб поданий до друку рукопис не був опублікованим раніше або переданим для публікації в іншому виданні. Подання рукописів статей, які по суті описують те саме дослідження, до кількох журналів одночасно є неетичним і неприйнятним.
 • Автори рукопису повинні заявити про конфлікт інтересів і, за умови необхідності, подати заявку на етичне схвалення. У тому випадку коли конфлікту інтересів немає, то автори мають заявити, що вони не мають жодних конфліктів.


ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі рукописи статей, які подають для публікації в науковому журналі «Технологічні комплекси», підлягають подвійному «сліпому» рецензуванню. Наукові статті, які надходять на рецензування, розглядають як конфіденційні документи. Тобто, рецензенти не можуть використовувати їх для власної вигоди або передавати третім особам.

Вимоги, які висуваються до рецензентів, рецензій та процесу рецензування:

 • Рецензент повинен володіти необхідним рівнем знань за тематикою рукопису, мати ступінь не нижче кандидата наук (доктора філософії) та не мати спільних публікацій з авторами рукопису.
 • Рецензії повинні бути об’єктивними, а зауваження – аргументованими та чітко сформульованими, щоб дозволить авторам використати їх для майбутнього покращення рукопису статті.
 • Рецензент, наукові інтереси якого не збігаються з темою дослідження, повинен негайно повідомити про це редакцію та відмовитися від рецензування.
 • Рецензент не повинен розглядати рукопис, у якому існує конфлікт інтересів для нього.
 • Рецензент повинен повідомити редактора про подібність рукопису до іншої опублікованої статті.

Остаточне рішення про публікацію, після рецензування, приймає головний редактор або відповідальний секретар, який є відповідальним за отриманий ним рукопис. Після остаточного рішення редактора авторам повідомляють про наступне:

 • Прийняти як є. Рукопис статті приймається без змін.
 • Прийняти після незначних змін. Рукопис статті приймають після редагування із урахуванням зауважень рецензента (на доопрацювання авторам дають не більше семи днів).
 • Перегляд після істотних змін. Прийняття рукопису статті до друку залежить від редакторів та рецензентів. Автор має надати чітку відповідь або спростувати коментарі рецензентів, які не можна переглянути (автори повторно надсилають свої доопрацьовані рукописи протягом двох тижнів, «нову» версію повторно рецензують).
 • Відхилити із заохоченням повторно подати. Рукописи, які вимагають додаткових експериментальних або теоретичних досліджень для підтвердження висновків, будуть відхилені (авторам рекомендують повторно подати рукопис після подальших досліджень).
 • Відхилити. Рукопис статті містить серйозні недоліки або відсутні оригінальні рішення проблематики дослідження (рукопис відхиляють без пропозиції повторної подачі до журналу).

Редактор, у власних дослідженнях без письмової згоди авторів, не має права використовувати неопубліковану інформацію, яку було отримано під час надходження рукописів.

Редактор повинен оперативно вживати чітких та зважених заходів, для реагування на етичні скарги щодо поданого рукопису чи опублікованої статті.