ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ НАСІННЯ У РОЗПОДІЛЬНИКУ ВИСІВНОГО АПАРАТА СЕЛЕКЦІЙНОЇ СІВАЛКИ ДРІБНОНАСІННИХ КУЛЬТУР

  • В.М. Яропуд Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
  • Д.А. Дацюк Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Ключові слова: сівалка, висівний апарат, насіння дрібнонасінних культури, спрямовувач розподільника висівного апарата, пропускна здатність висівного апарата

Анотація

Спосіб сівби насіння дрібнонасінних культур залежить від ґрунтово-кліматичних умов і посівних якостей насіння. Сівба має забезпечити створення сприятливих умов для проростання насіння та необхідну густоту посівів за рівномірного розташування рослин у рядках. Висівний апарат є одним із найважливіших робочих органів сівалки. Він забезпечує відбирання із загальної маси певної кількості насіння та формування вихідного потоку насіння із заданими параметрами. Тому ефективність роботи висівних апаратів характеризується рівномірністю розподілення насіння в рядку та на засіяному полі. Під час сівби дрібнонасінних культур на ділянках сортовипробування і попереднього розмноження використовуються електромеханічні сівалки. Однак, недоліком їх роботи є недостатня рівномірність розподілення насіння вздовж рядка, що спричинена дією випадкових факторів під час висіву. Внаслідок цього посіви виходять нерівномірними – із загущенням або розрідженням рослин у рядку, що спричиняє зниження урожайності селекційноцінних дрібнонасінних культур. Для забезпечення високої точності висіву насіння селекційними сівалками дрібнонасінних культур необхідно у розподільник висівного апарата встановлювати спрямовувач насіння, який має форму жолоба. За результатами чисельного моделювання руху насіння у розподільнику висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасінних культур отримано залежності пропускної здатності висівного апарата та коефіцієнта варіації пропускної здатності висівного апарата від пропускної здатності дозатора, кута звуження потоку та кута нахилу спрямовувача. Аналіз отриманих рівнянь показав, що для забезпечення раціональних параметрів спрямовувача розподільника висівного апарата необхідно, щоб коефіцієнт варіації пропускної здатності висівного апарата був мінімальним, а пропускна здатність висівного апарата була максимальною.

Посилання

Aliev, E. B., Bandura, V. M., Pryshliak, V. M., Yaropud, V. M., & Trukhanska, O. O. (2018a). Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry. INMATEH – Agricultural Engineering, 54(1), 95-104.

Aliev, E. B., Yaropud, V. M., Dudin, V. Yr., Pryshliak, V. M., Pryshliak, N. V., & Ivlev, V. V. (2018b). Research on sunflower seeds separation by airflow. INMATEH – Agricultural Engineering, 56(3), 119-128.

Shackley, B., Paynter, B., Troup, G., Bucat, J., Seymour, M., & Blake, A. (2019). 2020 Western Australian Crop Sowing Guide. Grains Research and Development Corporation.

Shepelev, S., Shepelev, V., & Almetova, Z. (2016). Optimization of technical equipment for crop sowing processes. Procedia Engineering, 150, 1258-1262. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.0 7.142

Shevchenko, I. & Aliiev, E. (2018). Study of the process of calibration of confectionery sunflower seeds. Food Science and Technology, 12(4), 135-142.

Yaropud, V., Honcharuk, I., Datsiuk, D., & Aliiev, E. (2022). The model for random packaging of small-seeded crops’ seeds in the reservoir of selection seeders sowing unit. Agraarteadus, 33(1), 199-208. https://dx.doi.org/10.15159/jas.22.08

Васильківський, С. П., & Кочмарський, В. С. (2016). Селекція і насінництво польових культур (Breeding and seed production of field crops). Біла Церква.

Дацюк, Д. А., Яропуд, В. М., & Алієв, Е. Б. (2021). Патент України 149682. Висівний апарат селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур (Seeding device of the selection seeder of small-seeded crops). Київ: ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Калетнік, Г. М., Мазур, В. А., Браніцький, Ю. Ю., & Мазур, О. В. (2020). Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу право-бережного (Optimization of technological methods of growing vine-like millet (switchgrass) for the conditions of the Right-bank Forest-steppe). Вінниця: Видавництво ТОВ «Друк».

Молоцький, М. Я., Васильківський, С. П., Князюк, В. І., & Власенко, В. А. (2006). Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин (Breeding and seed production of agricultural plants). Київ: Вища освіта.

Яропуд, В. М., Алієв, Е. Б., & Дацюк, Д. А. (2021). Методика чисельного моделювання висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур (Methods of numerical modeling of sowing apparatus of selection seeder of small-seed crops). Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research, 12(3), 121-127.

Яропуд, В. М., & Дацюк, Д. А. (2021). Шляхи удосконалення висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур (By improving breeding seeder sowing device small seeded crops). Вібрації в техніці та технологіях, 1(100), 152-166. https://doi.org/10.37128/2306-8744-2021-1-15

Опубліковано
2023-06-26